top of page

נוהגים בחברה ובעסקים


התנהגות מנומסת מכובדת באה לגשר בין בני האדם. קודי התנהגות והנימוס בכל התרביות מבוססים על התחשבות וכבוד ובעסקים הרי שהתנהגות על-פי הנוהגים במקובלים מובילה לתקשורת בין אישית טובה יותר בין אנשי הצוות וליצירת מרחב גדול של טריטוריה חברתית.


למי מתאים השירות?


לגברים ונשים המעוניינים להרחיב את מעגל העסקים שלהם לרחבי העולם.לגברים ונשים העתידים להגיע לפגישות עסקיות במדינות זרות.למעוניינים להשיג מטרות עסקיות; הצלחה בריאיון עבודה, השתתפות במרכז או יציאה לשליחות בחו"ל.מה כולל השירות?


היכרות אישית ומעמיקה של הסיטואציה.למידת קודי ההתנהגות והנימוס כחלק מן התרבות ובהתאמה למטרה.דרכים להתנהלות והתנהגות מול אירגונים ואנשים מתרבות אחר.הכרת שפת הגוף המקובלת באותה ארץ / תרבות; לחיצת יד, שמירה על קשר עין ועוד.הדרך הנכונה למסירת כרטיס ביקור ליצירת בסיס לקשר עסקי וחברתי.קוד המענה הטלפוני באירגון – קוליות, דרך הצגת הדברים, מבנה המשפט .

אין ספק שקודי התנהגות ונמוסים יקדמו אתכם בעסקים ובשווק האישי  הגברת המודעות והכרות עם קודי התנהגות תעלה את רמת התקשרות הבין אישית .

ניסיוני הרב בעבודה מול אנשים, בסיטואציות ותפקידים שונים מאפשר לי להגיש לכם תוכנית כוללת של ייעוץ אישי, שתכין אתכם למטרה ברוגע ובביטחון גמור.שלכם,

נורית

Comments


bottom of page