top of page

קוד לבוש לנשים וגברים


הבגד שאנו לובשים משדר לסובבים מי אנחנו: כאשר אנו לבושים נכון  ההרגשה ותחושת הביטחון העצמי שלנו טובה והדבר בא לידי ביטוי בהתנהלות ובאופן שהסביבה קולטת אותנו. קוד הלבוש מיצג גם את התחושה הפנימית  ואת אשיותינו.

קוד לבוש הוא כלי אשר יכול לשרת אותנו בפגישה העסקית, בראיון עבודה ובמכרז וכמו כן, במפגש חברתי. באופן שאנו רוצים לשדר לסובבים אותנו, עלינו לזכור כי בגד משדר הצלחה.

כשנוח לנו בבגדים שלנו וכשאנחנו מרגישים שהם מייצגים ומכבדים אותנו, אנחנו מתנהלים נכון יותר מול בן השיח שלנו. שפת הגוף שלנו והקוליות שלנו, גם כן משדרים ביטחון.להופעה החיצונית חשיבות רבה במסר התדמיתי שאתם רוצים להעביר בהשגת תוצאות בקבלת החלטות בעמדות ניהול, שיווק ומכירות. בצמתי קבלת החלטות אלה, חשובים מאוד קודי הלבוש לגברים ולנשים, על מנת לשדר ביטחון, נחישות, רצינות ונעימות בעסקים ובחברה.

במסגרת המפגשים תוכלו ללמוד ולקבל טיפים איך לטפח מראה בעל הופעה נכונה וייצוגית, איך להדגיש אזורים להבליט אזורים מסוימים שנראים טוב. וכמובן, איך לטשטש אזורים שאין אנו מעוניינים להבליט.


במסגרת ייעוץ התדמית בנושא קוד לבוש, נבחן מה אנחנו משדרים בלבוש שלנו, אילו צבעים משדרים כוח, חוזק נחישות, רוך. יש חשיבות לצבעים, למספר אביזרי הלבוש.  נלמד לבנות תדמית מרשימה וייצוגית בשילוב סמלי סטטוס שאותם אנו רוצים לשדר ואשר יש להם אמירה כמו בחירת  עניבה, שעון , תיק ומשקפיים. 


כל אלה הם פרמטרים שמשפיעים מאוד על חוות הדעת בפגישות עסקיות, בפרזנטציה לפני קהל ובשיווק האישי.  יש הבדלים תרבותיים מסוימים גם בקודים של לבוש בארץ ובחו"ל.

חשוב לדעת מה קוד הלבוש המקובל במדינה שאליה נוסעים ובעסק שאותו אתם מייצגים. יש מדינות שלניואנסים של קוד הלבוש  – חשיבות רבה.שלכם,

נורית

Comments


bottom of page