top of page
nurit.png

קוד לבוש

הבגד שאנו לובשים מספר לסובבים מי אנחנו: כאשר אנו לבושים נכון ההרגשה ותחושת הביטחון העצמי שלנו טובה והדבר בא לידי ביטוי בהתנהלות שלנו ובדרך שבה הסביבה קולטת אותנו. קוד הלבוש מיצג את התחושה הפנימית שלנו ואת אישיותינו, ולכך, ללא ספק, השפעה רבה עלינו ועל הסובבים אותנו בסיטואציות עסקיות וחברתיות.

 

למי מתאים השירות?

 

 • לגברים ונשים המעוניינים לשפר את תדמיתם העסקית.

 • לגברים ונשים המעוניינים לשפר את תדמיתם החברתית.

 

מה במפגשים, בהרצאות ובסדנאות?

 

 • קוד לבוש בחו"ל

 • כיצד הבגד שאנו לובשים מספר לסובבים מי אנחנו

 • קוד הלבוש ככלי בפגישה העסקית

 • קוד הלבוש ככלי בראיון עבודה

 • קוד הלבוש ככלי במפגש חברתי

 • איזה קוד לבוש משדר הצלחה? האם הבגד הנכון יכול להיות גם נוח?

 • טיפים לטיפוח מראה נכון והופעה נכונה וייצוגית

 • שימוש בבקו ובגזרה להדגשה ולטשטוש

 • מה משדרים הצבעים שאנו לובשים?

 • לבוש וסמלי סטטוס

 

ניסיוני הרב בעבודה מול אנשים, בסיטואציות ותפקידים שונים מאפשר לי להגיש לכם תוכנית כוללת של ייעוץ אישי, סדנאות או הרצאות בנושא קוד לבוש אשר יכינו אתכם למטרה ברוגע ובביטחון גמור.

 

שלכם,

נורית

bottom of page