top of page
nurit.png

הכנת שליחים לחו״ל

המטרה העיקרית של ההכנה לקראת שליחות היא לגשר על הפער התרבותי ולהקל על ההתמודדות עם תהליך הקליטה בחו"ל. ידע מוקדם מביא להכרה עם ערכים ומנהגים  של התרבות המקומית ומקל על תהליך הקליטה ומונע מבוכה.
למרות הגלובליזציה עדין קימיים קודי התנהגות שונים בין מדינה למדינה.
ככל שנכיר את התרבות ונבין את ההבדלים הדקים בשפת הגוף ובדרך ההתנהלות כך נקל על תהליך ההסתגלות ונמנע ממצבים מבכים ומתקשורת שלילית.
כאשר יצאנו משפחתי ואני לשליחות בארצות הברית.  נתקלנו בקשיי התסגלות ובשאלות כמו:  מהו קוד הלבוש לאירועים פורמלים ולארועים  בלתי פורמלים? ובשאלות כמו מה מבאים מתנה לChristmas Day  ואם בכלל? מהו המרחק הפיסי בשיחה? מה מסמלת תנועת הגוף? איזה חשיבות יש לשמוש בטון הקול? מהם זמני הארוחות המקובלים  להזמנת אורחים? ועוד …
אין ספק שההכנה לקראת הנסיעה הקלה עלינו את  הקליטה  ונתנה לנו תחושה של ביטחון.

 
למי מתאים השירות ?

 

 • לשליחים מטעם משרדים ממשלתיים.

 • לאנשי עסקים.

 • לאלה המשנים מקום מגורים.

 

מה כוללות הסדנאות והיעוץ האישי :

 

 • קוד לבוש ובניית מלתחה יצוגית ונכונה למפגשים פורמלים ובלתי פורמלים.

 • אריזת מזוודה יעילה לתקופות קצרות.

 • הכרות עם נימוסים וקודי התנהגות בחברה ובעסקים.

 • הכרות עם שפת גוף המקובלת בארץ היעד.

 • תרבות הארוח של המארח והאורח.

 • קודי התנהגות בקבלת פנים וישיבה סביב שולחן.

 • פורטוקול מתנות – המקובל והלא מקובל במתן מתנות.

 • תרבות השיח – מה נכון ואינו נכון.

 

 

ניסיוני הרב בהכנת שליחים לחו"ל מאפשר לי להגיש לכם תוכנית כוללת של ייעוץ אישי, שתכין אתכם למטרה ברוגע ובביטחון גמור.

 

שלכם,

נורית

bottom of page